Designkunskap på Designingenjörsprogrammet vid Högskolan i Skövde

 
 

Designkunskap är en av hörnstenarna på DesigningenjörsprogrammetHiS.

Det är en introduktionskurs med industridesign som kärna.

Kursen påbörjas med ett halvtids 7,5 poängsmoment under hösten i årskurs 1,

för att fortsätta i samma takt under nästkommande vårtermins slutskede.

Innehållet ger en orientering i bland annat Industridesign, designhistoria, kreativitetsmetoder, teckning, modellbygge, formlära och grafisk formgivning.

Kursen bedrivs till stor del i projektform med flera grupparbeten.

Examination sker genom muntlig redovisning, projektpresentation samt skriftlig inlämning.